آزمون کرونوتایپ

تصحیح تصور اشتباه در خصوص ساعات مطالعه و ارتباط آن با ژنتیک و خصوصیات فردی، امری بسیار مهم و جالب است. در واقع، همه افراد درباره یادگیری و مطالعه می‌توانند به تقسیم‌بندی‌های مختلف تحت عنوان “کرونوتایپ” تعلق داشته باشند که مرتبط با الگوهای فعالیت و ترجیحات زمانی آنها می‌باشد.

آزمون MBTI

این آزمون تست شخصیت شناسی شغلی است.

این آزمون در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان آزمون استاندارد برای تعیین رشته دانش آموزان در زمان ورود به دبیرستان مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران به صورت رسمی هدایت تحصیلی جایگزین این آزمون شده است.

اما بهتر است برای انتخاب رشته از این آزمون استفاده کنید.

مناسب برای دانش آموزان پایه های هشتم تا دهم. برای سایر رده های سنی نیز مفید خواهد بود.