0.000
مرحله 1
15
19
16
7
3
8
22
1
24
11
21
18
25
13
14
20
5
6
2
17
23
4
10
12
9

توضیح: در این بازی شما باید اعداد را به ترتیب از 1 تا 50 پیدا کنید و روی اونها کلیک کنید (یا لمسشون کنید). به محض انتخاب عدد 1، زمان برای شما شروع خواهد شد.
این بازی در مجتمع علمی فرهنگی جاذبه برنامه نویسی شده است.