دسته: اطلاعیه ها

بازی تقویت حافظه

اخبار آموزشگاه اطلاعیه ها

بخش بازیها به سایت آموزشگاه اضافه شد

ارسال شده توسط رافق مجتهدزاده خیاوی

با توجه به رشد ضریب نفود گوشی در میان مردم و بویژه دانش آموزان و ظهور بازی هایی که وقت زیادی از دانش آموزان را می گیرند لزوم معرفی بازیهایی که بتواند ضمن صرف وقت دانش آموزان حداقل سودی نیز برای آنها داشته باشد

بیشتر بخوانید